T. 7, S. 1 (2009)

Tập 7, Số 1 (2009)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu sản xuất Streptokinase tái tổ hợp: Hiện trạng và triển vọng Tóm tắt PDF
Quyền Đình Thi 1-9
Sự phân bố các đa hình Nucleotide đơn của nhóm đớn bội C trên nhiễm sắc thể Y ở người Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Thùy Dương 11-18
Nghiên cứu đặc tính phân tử virus nhược độc vaccine viêm gan vịt tại Việt Nam qua khảo sát chuỗi gen kháng nguyên VP1 Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thanh Hương 19-26
Biểu hiện gen mã hoá Interleukin-2 của người trong tế bào Escherichia Coli Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Tân 35-39
Chế tạo Kit xác định nhanh Clenbuterol trong thức ăn gia súc bằng kỹ thuật sắc ký miễn dịch Tóm tắt PDF
Lê Trọng Văn, Hoàng Thế Yên 41-46
Nuôi cây bao phấn tạo dòng thuần ở giống lúa nếp đặc sản Tú Lệ Tóm tắt PDF
Đặng Thị Minh Lụa, Lê Thị Bích Thủy 47-52
Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen đặc hiệu từ bèo tấm Spirodela Polyrrhiza DB2 Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương Liên, Hà Hồng Hạnh 53-58
Nghiên cứu tái sinh cây thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. & De vries) thông qua phôi hạt chín Tóm tắt PDF
Đỗ Tiến Phát, Đinh Thị Phòng, Nguyễn Văn Phượng 59-65
Nghiên cứu đa dạng di truyền cây dầu nước (Dipterocarpaceae alatus) Tóm tắt PDF
Quách Thị Liên, Nguyễn Hoàng Nghĩa 67-74
Đa dạng di truyền 19 mẫu giổi bằng chỉ thị Rapd và DNA lục lạp Tóm tắt PDF
Đinh Thị Phòng 75-83
Góp phần xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa sa mộc trồng Cunninghamia lanceolata và sa mộc dầu Cunninghamia Konishii (họ hoàng đàn Cupressaceae) ở Việt Nam bằng phương pháp xác định trình tự 18s-rDNA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Trang, Nguyễn Minh Tâm, Phan Kế Long 85-92
Quá trình cố định Nitrogen trong rừng ngập mặn Cần Giờ và các vi sinh vật tham gia Tóm tắt PDF
Đinh Thuý Hằng 101-106
Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn quang hợp làm tía thức tươi sống trong sản xuất giống hải sản Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Tố Uyên, Hoàng Thị Yến, Nông Văn Hải 107-116
Nghiên cứu khả năng phân huỷ sinh học hydrocacbon thơm đa vòng của một số chủng vi khuẩn phân lập từ Bioreactor xử lý chất nhiễm độc hoá học Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Bảo 117-124
Phân lập, phân loại và khả năng phân huỷ DDT, DDD và DDDE của một số chủng nấm sợi Tóm tắt PDF
Nguyễn Nguyên Quang, Đặng Thị Cẩm Hà 125-132


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989