Tạp chí Công nghệ Sinh học, T. 5, S. 4 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tách dòng và biểu hiện gen mã hoá polymerase của virus viêm gan B trên bề mặt tế bào Saccharomyces cerevisiae

Nguyễn Thị Phương Trang

Tóm tắtToàn văn: PDF

Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989