Tạp chí Công nghệ Sinh học, T. 5, S. 3 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gen mã hoá vùng xác định giới tính trên nhiễm sắc thể Y (SRY – sex determining region Y) ở một số các thể người Việt Nam

Nguyễn Đăng Tôn, Đinh Thị Kim Hương, Nông Văn Hải

Tóm tắtToàn văn: PDF

Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989