Tạp chí Công nghệ Sinh học, T. 10, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỂU HIỆN, TINH CHẾ KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG TÁI TỔ HỢP KHÁNG H5 VÀ ỨNG DỤNG CHO PHÁT HIỆN NHANH VIRUS H5N1

Hoàng Hà, Phan Trọng Hoàng, Lê Văn Sơn

Toàn văn: PDF

Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989