Tạp chí Công nghệ Sinh học, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT GIỚI TÍNH VÀ CÁC TÍNH TRẠNG SINH HỌC VÀ CHỐNG CHỊU CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN BÁNH MỲ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Lưu Thị Phương, Nguyễn Thị Bích Lưu, Đặng Xuân Nghiêm

Toàn văn: PDF

Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989