Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 624 (2016) GIÁ DẦU THẾ GIỚI NĂM 2016 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
PGS.,TS. Bùi Xuân Hồi
 
S. 636 (2016) GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH KHU VỰC TÀI CHÍNH VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TỰ DO HÓA TÀI KHOẢN VỐN Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
 
S. 654 (2017) GIẢI PHÁP BẢO VỆ CỔ ĐÔNG NHỎ TẠI CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Tóm tắt   PDF
ThS. Đào Duy Hà
 
S. 642 (2016) GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM HỘI NHẬP HIỆU QUẢ Tóm tắt   PDF
NCS. Đỗ Thu Hằng
 
S. 646 (2016) GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TP. CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
 
S. 630 (2016) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRỊ GIÁ WTO TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Ánh Tuyết
 
S. 636 (2016) GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Xuân Điền
 
S. 642 (2016) GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH PHÚ YÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Bùi Quốc Bình
 
S. 624 (2016) GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2016 Tóm tắt   PDF
TS. Vũ Bằng
 
S. 642 (2016) GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Tân Thịnh
 
S. 654 (2017) GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU Tóm tắt   PDF
Lê Tú Anh
 
S. 636 (2016) GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương
 
S. 634 (2016) GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở KHU VỰC NÔNG THÔN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hương
 
S. 642 (2016) GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
ThS. Trịnh Đức Chiều
 
S. 630 (2016) GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Hà
 
S. 632 (2016) GIẢI QUYẾT NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Tóm tắt   PDF
ThS. Ngô Thị Phương Liên
 
S. 630 (2016) GIẢI QUYẾT TỒN TẠI TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VNPT THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Quỳnh Chi, Bạch Thị Huyên
 
S. 656 (2017) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRONG THỰC HIỆN BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Tóm tắt   PDF
Võ Hoàng Quân
 
S. 638 (2016) Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thị trường chứng khoán Tóm tắt   PDF
ThS. Đặng Tài An Trang
 
S. 658 (2017) Giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Việt Hùng
 
S. 652 (2017) Giải pháp tăng cường tự chủ đại học ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Hoàng Thị Cẩm Thương
 
S. 652 (2017) Giải pháp vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng gắn với tái cơ cấu đầu tư Tóm tắt   PDF
PGS., TS. Trần Kim Chung
 
S. 648+649 (2017) HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: NHỮNG TIỆN ÍCH KHÔNG THỂ BỎ QUA Tóm tắt
Tạp chí Tài chính
 
S. 654 (2017) HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Thị Thúy
 
S. 648+649 (2017) HẢI QUAN VIỆT NAM: DẤU ẤN NĂM 2016, KẾ HOẠCH NĂM 2017 Tóm tắt
Tạp chí Tài chính
 
101 - 125 trong số 457 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>