Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 652 (2017) Chứng khoán phái sinh - Lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Hoàng Anh Tuấn
 
S. 636 (2016) CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG - CÔNG CỤ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ GIẢM CHI PHÍ HỮU ÍCH CHO DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Lê Hiếu Học
 
S. 630 (2016) CHIẾN LƯỢC KINH TẾ ABENOMICS CỦA NHẬT BẢN: NHỮNG MŨI TÊN CHƯA TỚI ĐÍCH Tóm tắt   PDF
TS. Trần Thị Vân Anh
 
S. 656 (2017) CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO ĐÀO TẠO TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lý Thị Minh Châu, Ninh Ngọc Trâm
 
S. 624 (2016) CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, NỖ LỰC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 VÀ 5 NĂM 2016-2020 Tóm tắt   PDF
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
 
S. 642 (2016) CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
ThS. Trương Thị Thu Hà
 
S. 632 (2016) CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG KHU VỰC NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt   PDF
Tường Mạnh Dũng
 
S. 654 (2017) CƠ CHẾ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
S. 640 (2016) CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Tư
 
S. 654 (2017) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC MỚI VỚI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Phan Thị Minh Tuyên
 
S. 654 (2017) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Tóm tắt   PDF
ThS. Hoàng Thị Thanh Huyền, ThS. Phạm Thị Hồng Diệp
 
S. 656 (2017) CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt   PDF
TS. Phạm Thị Vân Anh
 
S. 652 (2017) Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Phương Thảo
 
S. 652 (2017) Cơ hội và thách thức cho thị trường tài chính trong giai đoạn mới Tóm tắt   PDF
Trần Tất Thành
 
S. 624 (2016) DATC: TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG Tóm tắt   PDF
Quỳnh Hương
 
S. 658 (2017) DỊCH VỤ PHI KIỂM TOÁN VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. LÊ ĐOÀN MINH ĐỨC
 
S. 630 (2016) DỰ BÁO LẠM PHÁT DỰA TRÊN SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA CÁC CHỈ SỐ GIÁ Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Độ
 
S. 646 (2016) DỰ BÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI NĂM 2017 Tóm tắt   PDF
TS. Hồ Hồng Hải
 
S. 646 (2016) DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý Tóm tắt   PDF
Lý Hoàng Tân
 
S. 650 (2017) Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2017 Tóm tắt   PDF
TS. Đặng Ngọc Tú
 
S. 652 (2017) Dự trữ ngoại hối của Việt Nam và những tác động của sai lệch tỷ giá Tóm tắt   PDF
ThS. Phan Tiến Nam
 
S. 650 (2017) Dự trữ Quốc gia: Vị thế mới, tầm vóc mới Tóm tắt   PDF
TS. Phạm Phan Dũng
 
S. 640 (2016) DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TIẾP CẬN VỐN NGÂN HÀNG: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA? Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Hữu Mạnh
 
S. 648+649 (2017) FDI 2016 – TIẾP NỐI CHẶNG ĐƯỜNG THÀNH CÔNG Tóm tắt
TS. Phan Hữu Thắng
 
S. 634 (2016) GẮN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG VÙNG TÂY BẮC? Tóm tắt   PDF
ThS. Đặng Thị Hồng Vân
 
76 - 100 trong số 457 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>