Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 634 (2016) CẢNH BÁO KHỦNG HOẢNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM QUA CÁCH TIẾP CẬN LOGIT Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
 
S. 650 (2017) Cải cách hành chính ngành Tài chính: Thành tựu 2016 - Kế hoạch 2017 Tóm tắt   PDF
Ngô Hữu Lợi
 
S. 656 (2017) CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Quốc Việt, Trần Bảo Vi
 
S. 642 (2016) CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: CHẶNG ĐƯỜNG 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2016 - 2020 Tóm tắt   PDF
Đặng Quyết Tiến
 
S. 642 (2016) CỔ PHIẾU NGÀNH KHOÁNG SẢN VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Ngọc Khánh
 
S. 642 (2016) CỤ THỂ HÓA CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI Tóm tắt   PDF
ThS. Hoàng Thị Thu Hiền
 
S. 648+649 (2017) CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH: SÁNG TẠO, VƯỢT KHÓ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ Tóm tắt
Tạp chí Tài chính
 
S. 634 (2016) CHÂU ÂU NỖ LỰC CHỐNG NẠN GIAN LẬN TÀI CHÍNH VÀ TRỐN THUẾ Tóm tắt   PDF
ThS. Đặng Thùy Linh
 
S. 628 (2016) CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HƯỚNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG XANH - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hằng
 
S. 658 (2017) CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH
 
S. 634 (2016) CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TÍNH CHU KỲ KINH TẾ TẠI CÁC NỀN KINH TẾ Tóm tắt   PDF
ThS. Phạm Duy Linh
 
S. 630 (2016) CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thành Hưng
 
S. 654 (2017) CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Quỳnh Trang
 
S. 648+649 (2017) CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI VẤN ĐỀ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ Tóm tắt
TS. Lê Thị Thùy Vân
 
S. 628 (2016) CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ MỚI CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
TS. Phạm Thị Thúy Hằng
 
S. 650 (2017) Chính sách tài chính phục vụ tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Hải Bình
 
S. 638 (2016) Chính sách tài chính với việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Tóm tắt   PDF
PGS.,TS. Vũ Sỹ Cường
 
S. 640 (2016) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Văn Thanh
 
S. 630 (2016) CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ: NGHIÊN CỨU TẠI CỤC THUẾ BẮC NINH Tóm tắt   PDF
TS. Chu Thị Kim Loan
 
S. 652 (2017) Chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
S. 634 (2016) CHỈ THỊ 19/CT-TTG: ĐỘNG LỰC MỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thủy
 
S. 636 (2016) CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
 
S. 644 (2016) CHỐNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Tóm tắt   PDF
ThS. Vũ Thị Bích Quỳnh
 
S. 636 (2016) CHỐNG ĐÔ LA HÓA NỀN KINH TẾ: NHÌN TỪ LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD/NĂM Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Thị Thúy
 
S. 654 (2017) CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tóm tắt   PDF
TS. Vũ Bằng
 
51 - 75 trong số 457 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>