Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 644 (2016) ĐỔI MỚI CƠ CHẾ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Tóm tắt   PDF
ThS. Võ Thị Hảo
 
S. 640 (2016) ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHỞI NGHIỆP Tóm tắt   PDF
TS. Hoàng Xuân Hòa, PGS., TS. Phạm Thị Hồng Yến
 
S. 634 (2016) ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP TPP Tóm tắt   PDF
PGS.,TS. Nguyễn Đình Hiền
 
S. 636 (2016) ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở NƯỚC TA Tóm tắt   PDF
ThS.Phạm Đức Duy
 
S. 648+649 (2017) ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ Tóm tắt
TS. Hoàng Xuân Hòa
 
S. 663 (2017) ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, TÁI CƠ CẤU CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN VIẾT LỢI
 
S. 659 (2017) ĐỔI MỚI ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG Tóm tắt   PDF
TS. NGÔ THANH HOÀNG
 
S. 664 (2018) Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) Tóm tắt   PDF
PGS.,TS. Nguyễn Trường Giang
 
S. 650 (2017) Đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững Tóm tắt   PDF
TS. Đặng Thị Thu Hoài
 
S. 652 (2017) Điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh và một số định hướng điều hành giá Tóm tắt   PDF
Cục Quản lý Giá
 
S. 664 (2018) Điều hành chính sách tiền tệ và định hướng trong năm 2018 Tóm tắt   PDF
TS. Chu Khánh Lân
 
S. 634 (2016) ĐIỂM SÁNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
hS. Hoàng Thị Ngọc Ánh
 
S. 662 (2017) ĐƠN GIẢN HÓA CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH GIẢM CHI PHÍ, THỦ TỤC CHO DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
TS. PHAN ĐỨC HIẾU
 
S. 624 (2016) ĐƯỜNG ĐI CỦA TỶ GIÁ: TRIỂN VỌNG TRUNG HẠN Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Độ
 
S. 638 (2016) định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng: Những tồn tại và đề xuất Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Thị Bích Nhân
 
S. 667 (2018) ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Trường
 
576 - 591 trong số 591 mục << < 19 20 21 22 23 24