Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 632 (2016) BÀN VỀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Tóm tắt   PDF
TS. Nghiêm Văn Bảy
 
S. 656 (2017) BÀN VỀ TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Tuấn Tú
 
S. 634 (2016) BÀN VỀ THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tóm tắt   PDF
ThS. Bùi Thị Thu Thảo
 
S. 646 (2016) BÀN VỀ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, BẢO TOÀN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Lê Hoa
 
S. 652 (2017) Bài học từ phát triển kinh tế du lịch ở một số nước Tóm tắt   PDF
ThS. Đoàn Thị Trang
 
S. 638 (2016) Bàn về hiệu quả xử lý nợ xấu ngân hàng Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Duyên
 
S. 656 (2017) BẢO VỆ CỔ ĐÔNG NHỎ, ĐẢM BẢO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, MINH BẠCH Tóm tắt   PDF
ThS. Dương Thanh Hải
 
S. 642 (2016) BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG, ĐÁP ỨNG THÔNG LỆ VÀ CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Tóm tắt   PDF
ThS. Phan Hoàng Ngọc
 
S. 648+649 (2017) BỘ TÀI CHÍNH VÀ NỖ LỰC VÌ MỘT CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO Tóm tắt   PDF
Ngô Hữu Lợi
 
S. 648+649 (2017) BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG: NGÀNH TÀI CHÍNH ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, NỖ LỰC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH Tóm tắt   PDF
Tạp chí Tài chính
 
S. 638 (2016) Bộ Tài chính nỗ lực hành động vì một Chính phủ kiến tạo Tóm tắt   PDF
Ngô Hữu Lợi
 
S. 650 (2017) Biến động kinh tế thế giới năm 2016 và triển vọng năm 2017 Tóm tắt   PDF
Bùi Ngọc Sơn
 
S. 646 (2016) BIDV VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Đắc Dũng
 
S. 616 (2015) BƯỚC CẢI CÁCH LỚN VỀ THU HÚT DÒNG VỐN NGOẠI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tóm tắt   PDF
ThS. NGÔ THỊ THÙY
 
S. 640 (2016) BƯỚC TIẾN TẠO SỰ MINH BẠCH, RÕ RÀNG TRONG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THUẾ Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Đăng Mạnh
 
S. 642 (2016) BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Tóm tắt   PDF
TS. Vũ Thị Thanh Thủy
 
S. 644 (2016) CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
ThS. Chu Thị Diễm Hương
 
S. 646 (2016) CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VÀ VẤN ĐỀ THU HÚT VỐN FDI VÀO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Lê Hoàng Oanh
 
S. 634 (2016) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TỪ MÔ HÌNH GMM Tóm tắt   PDF
ThS. Phan Thanh Hiệp
 
S. 642 (2016) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
TS. Cảnh Chí Hoàng
 
S. 658 (2017) CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC Tóm tắt   PDF
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia
 
S. 648+649 (2017) CÙNG NGÀNH TÀI CHÍNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH Tóm tắt
Tạp chí Tài chính
 
S. 638 (2016) Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết Tóm tắt   PDF
TS. Lê Tấn Phước
 
S. 646 (2016) CẢI CÁCH CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP: KINH NGHIỆM TỪ TRUNG QUỐC Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Xuân Thắng
 
S. 624 (2016) CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ: NỖ LỰC VƯỢT BẬC Tóm tắt   PDF
PGS.,TS. Lê Xuân Trường
 
26 - 50 trong số 457 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>