Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 634 (2016) NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA SCIC TRONG TÁI CƠ CẤU CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
ThS. Võ Thanh Hà
 
S. 652 (2017) Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các công ty đại chúng Tóm tắt   PDF
Trương Thị Thùy Dương
 
S. 652 (2017) Nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập Tóm tắt   PDF
ThS. Vũ Thị Thảo
 
S. 652 (2017) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành hải quan qua cải cách hành chính Tóm tắt   PDF
Trần Đức Hùng
 
S. 638 (2016) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát hành cổ phiếu ngân hàng Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
 
S. 652 (2017) Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Lê Thị Thanh Huyền
 
S. 638 (2016) NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM: VIẾT TIẾP NHỮNG TRANG SỬ VẺ VANG Tóm tắt   PDF
Tạp chí Tài chính
 
S. 648+649 (2017) NGÀNH THUẾ: NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, TẠO ĐỘNG LỰC CHO NĂM 2017 Tóm tắt
Tạp chí Tài chính
 
S. 658 (2017) Ngành Tài chính: đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin Tóm tắt   PDF
Lê Bảo Khánh
 
S. 628 (2016) NGHỊ ĐỊNH 136/2015/NĐ-CP: HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ CÔNG Tóm tắt   PDF
TS. Trần Thị Ngọc hân
 
S. 632 (2016) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
 
S. 644 (2016) NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Tuyết Phượng
 
S. 652 (2017) Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Thủy Ngân, TS. Mai Công Quyền
 
S. 644 (2016) NGUYÊN TẮC GIÁ TRỊ HỢP LÝ THEO LUẬT KẾ TOÁN: LÝ LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
PGS., TS. Ngô Thị Thu Hồng, TS. Bùi Thị Hằng
 
S. 638 (2016) Nguyên tắc loại trừ khoản đầu tư trong giao dịch hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Hồng Nga
 
S. 644 (2016) NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Minh, Nguyễn Văn Huy
 
S. 648+649 (2017) NHÌN LẠI CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2016, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017 Tóm tắt
Nguyễn Anh Tuấn
 
S. 632 (2016) NHÌN LẠI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ GIAI ĐOẠN 2001-2015 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Tóm tắt   PDF
TS. Phan Thị Linh
 
S. 616 (2015) NHẬN DIỆN CÁC HÀNH VI TRỐN THUẾ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
NCS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
 
S. 650 (2017) Nhận dạng các cụm liên kết ngành và một số đề xuất chính sách tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
PGS., TS. Nguyễn Đình Tài
 
S. 646 (2016) NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG THI HÀNH LUẬT GIÁ Tóm tắt   PDF
TS. nguyễn Thị Kim Lý
 
S. 648+649 (2017) NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ THẾ GIỚI NĂM 2016 Tóm tắt
Tạp chí Tài chính
 
S. 654 (2017) NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ BREXIT ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Thị Thanh Thủy
 
S. 634 (2016) NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH GIÁ GỐC TRONG KẾ TOÁN Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Tuấn Duy
 
S. 654 (2017) NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG TRIỂN KHAI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Sơn
 
226 - 250 trong số 457 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>