Chi tiết về Tác giả

Sỹ Cường, PGS.,TS. Vũ

  • S. 624 (2016) - Bài viết
    THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015: VƯỢT KHÓ THÀNH CÔNG
    Tóm tắt  PDF
  • S. 638 (2016) - CHỦ ĐỀ: CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA,HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
    Chính sách tài chính với việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
    Tóm tắt  PDF