Chi tiết về Tác giả

Quang Thành, Nguyễn

  • S. 656 (2017) - CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
    ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
    Tóm tắt  PDF