S. 638 (2016)

Mục lục

TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ-TÀI CHÍNH

TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH Tóm tắt PDF
Tạp chí Tài chính 31

PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH

Những đổi mới trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Tóm tắt PDF
TS. Phạm Thị Thúy Hằng 37
Quy định mới về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Đình Luận 39
Thông tư số 83/2016/TT-BTC: Cụ thể hóa các ưu đãi về thuế trong thu hút đầu tư Tóm tắt PDF
ThS. Lê Mạnh Thắng 41

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Tác động của nguồn nhân lực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
PGS., TS. Nguyễn Ngọc Hùng 43
Hoàn thiện cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Cảnh Hiệp 46
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết Tóm tắt PDF
TS. Lê Tấn Phước 49
Sự kiện Brexit và một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
TS. Hồ Thanh Thủy 52

KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Kinh tế, tài chính, tiền tệ thế giới nửa đầu năm 2016 và triển vọng Tóm tắt PDF
Bùi Ngọc Sơn 55
Kế toán xuất, nhập khẩu của một số nước phát triển và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
ThS. Trần Thị Thùy Trang 58

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

Yếu tố quyết định giá cổ phiếu niêm yết và hàm ý chính sách Tóm tắt PDF
PGS., TS. Phạm Hữu Hồng Thái, ThS. Lê Dũng Hiệp 61
Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp và một số gợi ý Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Ngọc Huy, Trương Thị Mỹ Trâm 65
định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng: Những tồn tại và đề xuất Tóm tắt PDF
ThS. Trần Thị Bích Nhân 68
Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin kế toán hiệu quả cho doanh nghiệp bán lẻ Tóm tắt PDF
ThS. Đàm Thị Thanh Sơn 71
Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thái An, ThS. Vương Thị Bạch Tuyết 73
Nguyên tắc loại trừ khoản đầu tư trong giao dịch hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Hồng Nga 76
Một số trao đổi về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành Tóm tắt PDF
ThS. Trương Thị Phương Thảo, ThS. Đặng Thị Kim Oanh 78
Khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ tại các cơ quan hành chính Tóm tắt PDF
ThS. Lê Đoàn Minh Đức, Hà Hữu Phước, Nguyễn Cao Ngọc Thảo 81
Yếu tố tác động đến kế toán doanh thu, chi phí dịch vụ trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng Tóm tắt PDF
ThS. Chu Thị Bích Hạnh 84
Hoàn thiện cơ chế quản lý chính sách đối với sinh viên các trường đại học công lập Tóm tắt PDF
NCS. Đàm Đắc Tiến 87
Một số vấn đề về xây dựng cơ chế, chính sách cho phát triển khu kinh tế cửa khẩu Tóm tắt PDF
Trần Báu Hà 91
Tăng cường xóa đói, giảm nghèo bền vững với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi Tóm tắt PDF
ThS. Lê Thị Kiều Oanh 93
Bàn về hiệu quả xử lý nợ xấu ngân hàng Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Duyên 95
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát hành cổ phiếu ngân hàng Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 98

Bài viết

NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM: VIẾT TIẾP NHỮNG TRANG SỬ VẺ VANG Tóm tắt PDF
Tạp chí Tài chính 5

CHỦ ĐỀ: CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA,HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Kiến tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc giá,hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Tóm tắt PDF
ThS. Phan Thị Thùy Linh 8
Bộ Tài chính nỗ lực hành động vì một Chính phủ kiến tạo Tóm tắt PDF
Ngô Hữu Lợi 11
Chính sách tài chính với việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Tóm tắt PDF
PGS.,TS. Vũ Sỹ Cường 14
Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp Tóm tắt PDF
TS.Nguyễn Đức Trung 18
Những thay đổi về chính sách thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hằng 22
Quyết liệt cải cách hành chính thuế, hải quan hỗ trợ sản xuất - kinh doanh phát triển Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cúc 25
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thị trường chứng khoán Tóm tắt PDF
ThS. Đặng Tài An Trang 28