Tạp chí Tài chính, S. 650 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thị trường bất động sản và dự báo cơ hội đầu tư

GS.,TSKH. Đặng Hùng Võ

Tóm tắt


Bối cảnh chung của thị trường bất động sản cho thấy, khả năng “sốt cao” vẫn chưa thể xảy ra tức thời, song  thị trường bất động sản năm 2017 dự báo sẽ có “sức nóng” cao hơn so với năm 2016. Tâm lý thị trường theo đó cũng sẽ có nhiều thay đổi, cơ bản là lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và tỷ lệ đầu tư thị trường bất động sản có xu hướng tăng lên. Đây chính là điểm khác biệt lớn giữa năm 2016 và năm 2017.  

Toàn văn: PDF