Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 281 (2014) Đánh giá tác động giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại VN Tóm tắt
Phạm Thị Hoàng Anh, Lê Hà Thu
 
T. 28, S. 6 (2017) Đánh giá tính bền vững của nợ công Việt Nam theo mô hình DSF của Quỹ Tiền tệ Quốc tếvà Ngân hàng Thế giới Tóm tắt
NGUYỄN THỊ LAN
 
S. 234 (2010) Đô thị hóa và thất nghiệp ở vùng ven Thành phố Cần Thơ Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, NGUYỄN LÊ HOA TUYẾT, HUỲNH HỮU THỌ
 
S. 249 (2011) Đôla hóa ở VN: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt
NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN
 
S. 231 (2010) Đầu tư công - Kết quả và xu hướng trong tương lai Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC TUYẾN
 
S. 251 (2011) Đầu tư công chèn lấn hay thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân ở VN Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH
 
S. 259 (2012) Đầu tư của doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở thành phố Cần Thơ trong điều kiện không chắc chắn về thị trường đầu ra của sản phẩm Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, BÙI TUẤN ANH
 
S. 249 (2011) Đầu tư nhân lực và phát triển công nghiệp địa phương ở VN Tóm tắt
VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC
 
T. 28, S. 11 (2017) Đầu tư trực tiếp nước ngoài và chất lượng thể chế: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước châu Á Tóm tắt
HUỲNH CÔNG MINH, NGUYỄN TẤN LỢI
 
S. 244 (2011) Đầu xuân 2011 bàn về xuất khẩu của VN Tóm tắt
Võ Thanh Thu
 
S. 251 (2011) Đẩy mạnh công nghiệp hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở VN Tóm tắt
BÙI QUANG BÌNH
 
S. 233 (2010) Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế VN Tóm tắt
NGUYỄN ĐÔNG PHONG
 
S. 276 (2013): Tạp chí Phát triển Kinh tế Đặc điểm ngân hàng tác động đến sự truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng ngân hàng tại VN Tóm tắt
Nguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Hồng Quân
 
S. 236 (2010) Để nông nghiệp VN phát triển bền vững Tóm tắt
HOÀNG THỊ CHỈNH
 
S. 246 (2011) ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH BẰNG MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN Tóm tắt
BÙI PHÚC TRUNG
 
S. 269 (2013) Định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy Tóm tắt
NGUYỄN QUỲNH HOA, NGUYỄN THẠCH
 
S. 285 (2014) Định hướng lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Tóm tắt
Võ Văn Nhị, Nguyễn Bích Liên, Phạm Trà Lam
 
T. 26, S. 4 (2015) Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015–2020 Tóm tắt
NGUYỄN TRỌNG HOÀI, HUỲNH THANH ĐIỀN
 
S. 231 (2010) Định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và mức độ hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thương mại những năm tới Tóm tắt
LÊ DANH VĨNH
 
T. 26, S. 1 (2015) Định hướng phát triển ngành dệt may VN đáp ứng yêu cầu hội nhập TPP Tóm tắt
VÕ THANH THU, NGÔ THỊ HẢI XUÂN
 
T. 26, S. 1 (2015) Định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế đến năm 2020 Tóm tắt
VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
 
S. 242 (2010) Đồng nhân dân tệ tăng giá tác động tới VN như thế nào? Tóm tắt
NGUYỄN NHÂM
 
S. 238 (2010) ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ CÔNG Ở VIỆT NAM, NHÌN TỪ MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH
 
S. 267 (2013) Đổi mới thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy tiền trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của VN Tóm tắt
TRẦN DU LỊCH
 
T. 26, S. 11 (2015) Động lực nâng cao chất lượng phát triển ngành công nghiệp điện tử TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
HUỲNH THẾ NGUYỄN
 
651 - 675 trong số 695 mục << < 22 23 24 25 26 27 28 > >> 


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124