Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 233 (2010) Thực trạng và định hướng phát triển của hệ thống kế toán VN Tóm tắt
PHẠM VĂN DƯỢC
 
S. 231 (2010) Thực trạng và định hướng phát triển của Hệ thống kế toán VN Tóm tắt
PHẠM VĂN DƯỢC
 
T. 26, S. 1 (2015) Thiên tai và nông thôn VN: Ước lượng và dự báo Tóm tắt
VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC
 
T. 27, S. 5 (2016) Thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng: Bằng chứng thực nghiệm từ một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THỊ MỸ LINH, LẠI CAO MAI PHƯƠNG
 
T. 27, S. 8 (2016) Thu hồi đất và thay đổi cơ cấu thu nhập của hộ gia đình nông thôn tại Thành phố Cần Thơ Tóm tắt
LÊ THANH SƠN, TRẦN TIẾN KHAI
 
S. 262 (2012) Thu nhập và giải pháp nâng cao thu nhập của nông hộ tham gia hoạt động làng nghề ở tỉnh Bạc Liêu Tóm tắt
MAI VĂN NAM
 
S. 249 (2011) Thuế bất động sản ở một số nước và VN: Những gợi ý đổi mới thuế bất động sản tại VN trong thời gian tới Tóm tắt
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, NGUYỄN THỊ MỸ LINH
 
S. 282 (2014) Thương mại bán lẻ VN: Tiềm năng và hạn chế Tóm tắt
Bùi Thanh Tráng
 
T. 28, S. 4 (2017) Tiêu thụ điện năng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Phương pháp ARDL Tóm tắt
ĐINH THỊ THU HỒNG, HUỲNH THÁI HUY, LÊ THỊ KIM LOAN
 
T. 27, S. 1 (2016) Trao quyền và kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
TRỊNH THÙY ANH, VŨ HOÀNG CHƯƠNG
 
T. 26, S. 8 (2015) Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, niềm tin và sự gắn kết với tổ chức của nhân viên ngân hàng Tóm tắt
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, HUỲNH LONG HỒ
 
S. 267 (2013) Triển vọng kinh tế VN năm 2013 Tóm tắt
TRẦN HOÀNG NGÂN
 
S. 283 (2014) Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh lãi suất ngân hàng tại Việt Nam trước và sau khủng hoảng Tóm tắt
Trầm Thị Xuân Hương, Võ Xuân Vinh, Nguyễn Phúc Cảnh
 
T. 26, S. 10 (2015) Truyền dẫn tỉ giá hối đoái ở Việt Nam dưới tác động của môi trường lạm phát Tóm tắt
TRẦN NGỌC THƠ, NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
 
S. 243 (2011) TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ ỔN ĐỊNH VĨ MÔ: ĐÁNH GIÁ, VIỄN CẢNH VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoà, NGUYỄN XUÂN LÂM
 
S. 248 (2011) TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY Tóm tắt
BÙI HUY NHƯỢNG
 
S. 270 (2013) Tăng cường hợp tác nhằm phát triển bền vững chuỗi cung ứng đồ gỗ VN Tóm tắt
HUỲNH THỊ THU SƯƠNG
 
S. 276 (2013): Tạp chí Phát triển Kinh tế Tăng trưởng xanh trong ngành cao su Việt Nam Tóm tắt
Đoàn Thị Hồng Vân, Bùi Thị Khánh Vân
 
S. 285 (2014) Tương quan giữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sự phát triển các doanh nghiệp địa phương Tóm tắt
Vương Đức Hoàng Quân
 
S. 241 (2010) Vai trò của các hoạt động phi nông nghiệp đối với việc xóa đói giảm nghèo ở Trà Vinh Tóm tắt
ĐOÀN THỊ CẨM VÂN, LÊ LONG HẬU, VƯƠNG QUỐC DUY
 
T. 28, S. 1 (2017) Vai trò của FDI và đặc trưng doanh nghiệp đối với xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt
PHẠM THẾ ANH, NGUYỄN TRỌNG HOÀI
 
T. 28, S. 4 (2017) Vai trò của thể chế trong mối quan hệ giữa hội nhập tài chính quốc tế, hội nhập thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế Tóm tắt
VÕ XUÂN VINH, VÕ VĂN PHONG
 
S. 283 (2014) Vai trò của vốn con người với tăng trưởng kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Tóm tắt
Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Đăng Khoa
 
S. 282 (2014) Vai trò của văn hóa tổ chức đối với quản lí tri thức và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp VN Tóm tắt
Trần Hà Minh Quân
 
T. 28, S. 11 (2017) Vai trò của yếu tố gắn kết trong mối quan hệ giữa ý định và hành vi khởi nghiệp của sinh viên Tóm tắt
NGUYỄN QUANG THU, TRẦN THẾ HOÀNG, HÀ KIÊN TÂN
 
576 - 600 trong số 695 mục << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124