Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 234 (2010) Từ những nghi vấn về chính sách kinh tế dạng "Đồng thuận Washington" - Bàn về chiến lược cải cách kế toán VN Tóm tắt
Nguyễn Công Phương
 
S. 231 (2010) Từ tác động của khủng hoảng tài chính thế giới và suy thoái toàn cầu - Những vấn đề đặt ra đối với kinh tế VN năm 2010 Tóm tắt
TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
 
S. 288 (2014) Thang đo bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng và khuyến mãi Tóm tắt
Lê Đăng Lăng, Lê Tấn Bửu
 
S. 278 (2013) Thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện Tóm tắt
Lê Văn Huy, Nguyễn Đăng Quang
 
S. 244 (2011) Thang đo động viên nhân viên Tóm tắt
TRẦN KIM DUNG, NGUYỄN NGỌC LAN VY
 
S. 243 (2011) THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt
TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
 
S. 253 (2011) THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN Tóm tắt
BÙI HỮU ĐỨC
 
S. 259 (2012) Thâm hụt ngân sách và lạm phát: Minh chứng thực nghiệm ở VN Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH
 
S. 282 (2014) Thâm hụt tài khóa, tiết kiệm quốc gia và tăng trưởng kinh tế dài hạn: Minh chứng ở các nước châu Á Tóm tắt
Sử Đình Thành
 
S. 235 (2010) Thông tin kế toán về kết quả, hiệu quả theo chuỗi giá trị và những ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp VN trong xu hướng hội nhập, phát triển Tóm tắt
HUỲNH LỢI
 
S. 240 (2010) Thúc đẩy xuất khẩu trái cây VN trong điều kiện hội nhập kinh tế Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI
 
S. 232 (2010) Thận trọng trong xây dựng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của VN Tóm tắt
HẠ THỊ THIỀU DAO
 
T. 28, S. 2 (2017) Thể chế với năng suất của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt
LÊ QUANG CẢNH
 
S. 254 (2011) THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI TP.HỒ CHÍ MINH NHÌN TỪ KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ Tóm tắt
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, SỬ ĐÌNH THÀNH, PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT, NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA, NGUYỄN THỊ MỸ LINH, TRỊNH THỊ KIM OANH
 
S. 234 (2010) Thị trường cá da trơn ĐBSCL, phân tích hành vi người tiêu dùng cá da trơn nội địa Tóm tắt
Đỗ Văn Xê, CHÂU THANH BẢO
 
S. 232 (2010) Thị trường Chứng khoán Việt Nam nhìn từ khía cạnh cung-cầu Tóm tắt
Nguyễn Thị Cành, VÕ ĐÌNH VINH, NGUYỄN THỊ HAI HẰNG
 
S. 241 (2010) Thị trường nhập khẩu thủy sản EU: Tình hình và đặc điểm Tóm tắt
PHẠM THỊ THANH BÌNH, LÊ MINH TÂM
 
S. 257 (2012) THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt
NGUYỄN QUYẾT THẮNG, NGUYỄN VĂN HOÁ
 
S. 254 (2011) THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Tóm tắt
HUỲNH ĐỨC THIỆN
 
S. 232 (2010) Thực hiện chính sách tài khóa năm 2009 - 2010 và sự giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Tóm tắt
ĐINH VĂN NHÃ
 
S. 251 (2011) Thực tiễn quản lý nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán - Bài học cho VN Tóm tắt
BÙI THANH
 
T. 26, S. 2 (2015) Thực trạng hoạt động và mức độ lành mạnh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THỊ CÀNH, NGUYỄN THỊ DIỄM HIỀN
 
S. 238 (2010) Thực trạng nhận thức về báo cáo trách nhiệm của nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ? VN Tóm tắt
PHẠM VĂN DƯỢC
 
S. 235 (2010) Thực trạng nhận thức về báo cáo trách nhiệm của nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ở VN Tóm tắt
PHẠM VĂN DƯỢC
 
S. 276 (2013): Tạp chí Phát triển Kinh tế Thực trạng tập trung kinh tế trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam Tóm tắt
Phạm Thị Lý, Nguyễn Thanh Trọng
 
551 - 575 trong số 695 mục << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124