Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 282 (2014) Tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Tóm tắt
Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Văn Hiền
 
T. 27, S. 11 (2016) Tác động của định hướng thị trường và áp lực cạnh tranh đến mức độ sử dụng thông tin kế toán quản trị nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN PHONG NGUYÊN, ĐOÀN NGỌC QUẾ
 
S. 287 (2014) Tác động của độ linh hoạt tài chính đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành chế biến - chế tạo tại VN Tóm tắt
Nguyễn Đức Hiển, Đào Lê Trang Anh, Nguyễn Hoàng
 
S. 284 (2014) Tác động di dân đối với thu nhập của nông hộ ở một số tỉnh Bắc Trung Bộ Tóm tắt
Nguyễn Hoài Nam
 
S. 239 (2010) Tác động giữa mức độ phù hợp của phần mềm kế toán đóng gói và sự đáp ứng từ người sử dụng đối với thành công của quá trình ứng dụng Tóm tắt
BÙI QUANG HÙNG
 
T. 26, S. 4 (2015) Tác động kiều hối đến phát triển tài chính tại Việt Nam Tóm tắt
PHẠM THỊ HOÀNG ANH
 
S. 249 (2011) Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến sản xuất ngành trồng trọt VN: Mô hình trường phái Ricardion Tóm tắt
Nguyễn Hữu Dũng, NGUYỄN CHÂU THOẠI
 
T. 28, S. 12 (2017) Tác động kinh tế của chi tiêu công tại các quốc gia đang phát triển: Vai trò của cán cân ngân sách Tóm tắt
TRẦN TRUNG KIÊN
 
T. 27, S. 6 (2016) Tác động phi tuyến của giá dầu đến tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp và thâm hụt ngân sách Tóm tắt
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG, ĐINH THỊ THU HỒNG
 
T. 26, S. 2 (2015) Tác động tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ ở VN Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, ĐÔNG ĐỨC
 
S. 281 (2014) Tác động đòn bẩy, nợ đáo hạn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp VN Tóm tắt
Trần Thị Thùy Linh, Tạ Thị Thúy
 
T. 27, S. 5 (2016) Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam: Phân tích về tái cấu trúc tài sản Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH, ĐOÀN VŨ NGUYÊN, BÙI THÀNH TRUNG
 
S. 261 (2012) Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện Tóm tắt
VÕ THỊ THÚY ANH
 
S. 233 (2010) Tái cấu trúc kinh tế: Định hướng và giải pháp thực hiện Tóm tắt
ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN
 
S. 233 (2010) Tái cấu trúc nền kinh tế nhìn từ góc độ lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael E. Porter Tóm tắt
NGUYỄN XUÂN HIỆP
 
S. 249 (2011) Tình hình hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở VN Tóm tắt
Võ Văn Nhị, NGUYỄN NGỌC DUNG
 
S. 279 (2014) Tình hình sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THỊ CÀNH, TRẦN HÙNG SƠN
 
S. 250 (2011) Tình hình sử dụng vốn vay của nông hộ tại tỉnh Kiên Giang Tóm tắt
ĐẶNG THANH SƠN, BÙI MINH TIẾT
 
S. 250 (2011) Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM Tóm tắt
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT, SỬ ĐÌNH THÀNH, NGUYỄN QUỲNH HOA, NGUYỄN THỊ MỸ LINH, TRỊNH THỊ KIM OANH, LÝ NGUYỄN NGỌC THẢO
 
S. 267 (2013) Tầm quan trọng của kiểm soát vốn ở VN Tóm tắt
VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC
 
T. 28, S. 5 (2017) Tập trung quyền sở hữu, tính độc lập của ban quản trị và hành vi chấp nhận rủi ro: Bằng chứng tại Việt Nam Tóm tắt
LÊ ĐẠT CHÍ, TRẦN HOÀI NAM
 
T. 26, S. 5 (2015) Tỉ giá hối đoái thực đa phương - kênh truyền dẫn tác động của tăng trưởng kinh tế đến xuất khẩu ở Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN QUANG HIỆP, NGUYỄN THỊ NHÃ
 
T. 26, S. 8 (2015) Tổn thất xã hội do tồn tại sức mạnh độc quyền kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THANH TRỌNG
 
S. 231 (2010) Từ cưỡi Trâu chuyển sang cưỡi Hổ Tóm tắt
VŨ KHOAN
 
S. 241 (2010) Từ mô hình định lượng, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, NGUYỄN HỮU TRÍ
 
526 - 550 trong số 695 mục << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >> 


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124