Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 26, S. 4 (2015) Tác động của khối lượng giao dịch lên sự biến động thị trường cổ phiếu Việt Nam: Nghiên cứu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt
DIỆP GIA LUẬT
 
S. 237 (2010) Tác động của khủng hoảng kinh tế đến sự hài lòng và xu hướng chuyển đổi việc làm của lao động Tóm tắt
HUỲNH TRƯỜNG HUY
 
S. 235 (2010) Tác động của khủng hoảng tài chính đến kinh tế VN năm 2009 và những đề xuất giải pháp về chính sách tiền tệ năm 2010 Tóm tắt
Trần Hoàng Ngân, NGUYỄN THỊ THÙY LINH
 
T. 28, S. 5 (2017) Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương Tóm tắt
LÊ THỊ THANH TÂM, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
 
S. 274 (2013) Tác động của một số chính sách lên xuất khẩu từ VN tới đối tác chính trong APEC: Mô hình lực hấp dẫn Tóm tắt
Im Iksoon Eric, Vũ Băng Tâm
 
S. 264 (2012) Tác động của nhập cư đến thị trường lao động ở VN Tóm tắt
HUỲNH TRƯỜNG HUY
 
S. 287 (2014) Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán VN Tóm tắt
THÂN THỊ THU THỦY, Phạm Thị Bích Thảo
 
T. 26, S. 8 (2015) Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam Tóm tắt
LÊ QUỐC HỘI, CHU MINH HỘI
 
T. 27, S. 5 (2016) Tác động của phân cấp tài khoá đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Tóm tắt
DIỆP GIA LUẬT, BÙI DUY TÙNG
 
S. 266 (2012) Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu nước giải khát Tóm tắt
LÊ ĐĂNG LĂNG
 
T. 26, S. 4 (2015) Tác động của tích luỹ dự trữ ngoại hối đến lạm phát: Tiếp cận bằng mô hình VAR Tóm tắt
PHẠM THỊ TUYẾT TRINH
 
T. 26, S. 11 (2015) Tác động của thanh khoản thị trường chứng khoán đến đầu tư của các công ty niêm yết: Bằng chứng tại Việt Nam Tóm tắt
TRẦN NGỌC THƠ, ĐẶNG NHƯ Ý
 
S. 264 (2012) Tác động của thanh khoản đến suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán VN Tóm tắt
NGUYỄN ANH PHONG
 
T. 26, S. 12 (2015) Tác động của thay đổi chính sách thuế, phí đến lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp ở Việt Nam Tóm tắt
ĐỖ QUANG GIÁM, VŨ THỊ HẢI
 
T. 27, S. 7 (2016) Tác động của thay đổi tổ chức đến thái độ phản ứng và ý định nghỉ việc của nhân viên các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
NGUYỄN QUANG THU
 
T. 26, S. 5 (2015) Tác động của thông báo cổ tức lên giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Tóm tắt
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ
 
S. 251 (2011) Tác động của thể chế đến hành vi hợp tác của người dân về kiểm soát môi trường: Thực nghiệm về việc sử dụng thuốc trừ sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoài, TRƯƠNG CÔNG THANH NGHỊ
 
T. 27, S. 7 (2016) Tác động của thiên tai đến giá cả hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ tại Việt Nam:Tiếp cận theo mô hình SVAR Tóm tắt
NGUYỄN KHẮC HIẾU, NGUYỄN HOÀNG BẢO
 
T. 26, S. 7 (2015) Tác động của thiên tai đến thu nhập đầu người tại Việt Nam: Tình huống bão Durian Tóm tắt
NGUYỄN KHẮC HIẾU, NGUYỄN HOÀNG BẢO
 
S. 279 (2014) Tác động của thiên tai đối với thu nhập, đầu tư nhà ở và hoạt động nội thương ở Việt Nam giai đoạn 2002-2011 Tóm tắt
VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC
 
T. 27, S. 2 (2016) Tác động của thiên tai đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Tiếp cận theo mô hình VAR Tóm tắt
NGUYỄN KHẮC HIẾU, NGUYỄN HOÀNG BẢO
 
T. 27, S. 12 (2016) Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu - Ứng dụng cho ngành bán lẻ Tóm tắt
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG, NGÔ THỊ HỒNG
 
T. 27, S. 2 (2016) Tác động của vốn con người đến tăng trưởng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, TỪ ĐỨC HOÀNG
 
T. 27, S. 3 (2016) Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THỊ HỒNG VINH, LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO
 
T. 28, S. 6 (2017) Tác động của văn hóa tổ chức, sự nhận dạng tổ chức đến ý định ở lại và vai trò trung gian của cam kết tình cảm Tóm tắt
TRẦN THỊ ÁI CẨM
 
501 - 525 trong số 695 mục << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124