S. 260 (2012)

Mục lục

Bài viết

Đo lường mức độ thoả mãn với tiền lương Tóm tắt
TRẦN KIM DUNG, NGUYỄN DƯƠNG TƯỜNG VY 18-24
Nguồn nhân lực của VN hiện nay - Những thách thức đối với nền kinh tế và giải pháp phát triển Tóm tắt
PHẠM THỊ LÝ, NGUYỄN THANH TRỌNG 10-17
Phát triển đội ngũ nữ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Tóm tắt
HOÀNG VĂN HOA 02-09
Chính sách kế toán trong doanh nghiệp Tóm tắt
TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN 41-46
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Tóm tắt
VÕ THỊ THÚY ANH, BÙI PHAN NHÃ KHANH 33-40
Ảnh hưởng của giá trị dịch vụ và rào cản chuyển đổi lên lòng trung thành của khách hàng. So sánh hai ngành dịch vụ lưu trú: Khách sạn và căn hộ dịch vụ Tóm tắt
PHẠM NGỌC THÚY, PHẠM THỊ THỤC ĐOAN 57-63
Xây dựng hình ảnh trường đại học dựa trên chất lượng dịch vụ - Trường hợp Đại học Kinh tế TP.HCM Tóm tắt
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN KIM THẢO 47-56
Đo lường các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng tại Siêu thị Co.opmart ở TP.HCM Tóm tắt
PHẠM XUÂN LAN, HUỲNH MINH TÂM 25-32


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124