S. 265 (2012)

Mục lục

Bài viết

Xây dựng mối quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại cổ phần TP.HCM Tóm tắt
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 28-37
Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn tín dụng của ngành khai thác hải sản tỉnh Kiên Giang Tóm tắt
ĐẶNG THANH SƠN, ĐINH THỊ XUÂN HƯƠNG 56-62
Ước lượng lợi ích tài chính của chuỗi giá trị dừa Bến Tre Tóm tắt
TRẦN TIẾN KHAI, HỒ CAO VIỆT, LÊ VĂN GIA NHỎ, NGUYỄN VĂN AN, HOÀNG VĂN VIỆT, NGUYỄN VĂN NIỆM 46-55
Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may VN xuất khẩu sang thị trường Mỹ Tóm tắt
NGÔ THỊ HẢI XUÂN 20-27
Ảnh hưởng của quy mô đến lợi nhuận của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, NGUYỄN LÊ HOA TUYẾT 38-45
Ứng dụng phương pháp IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động tại VN Tóm tắt
LÊ CÔNG HOA, LÊ CHÍ CÔNG 02-10
Hoạt động tại kênh bán lẻ hiện đại ở TP.HCM Tóm tắt
LÊ TẤN BỬU, BÙI THANH TRÁNG 11-19


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124