T. 26, S. 7 (2015)

Mục lục

Bài viết

Tác động của các yếu tố căng thẳng trong vai trò đến căng thẳng trong công việc Tóm tắt
NGUYỄN THỊ ANH THY, VÕ THỊ NGỌC THÚY, MAI THU PHƯƠNG 105-121
Tác động của thiên tai đến thu nhập đầu người tại Việt Nam: Tình huống bão Durian Tóm tắt
NGUYỄN KHẮC HIẾU, NGUYỄN HOÀNG BẢO 64-86
Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: So sánh giữa tiếp cận truyền thống và tiếp cận mới Tóm tắt
PHAN THỊ THƠM, THÂN THỊ THU THUỶ 28-46
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
TRẦN THỊ THÙY LINH 02-27
Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của hộ nông dân Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
NGÔ QUANG THÀNH 87-104
Hiệu ứng ngưỡng chi tiêu công: Minh chứng thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển châu Á 1996–2013 Tóm tắt
TRẦN TRUNG KIÊN 47-63


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124