T. 26, S. 1 (2015)

Mục lục

Bài viết

Đánh giá rủi ro gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại VN Tóm tắt
TRẦN THỊ GIANG TÂN, NGUYỄN TRÍ TRI, ĐINH NGỌC TÚ, HOÀNG TRỌNG HIỆP, NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG UYÊN 74-84
Hội nhập kinh tế quốc tế: Tất yếu khách quan của đổi mới Tóm tắt
NGUYỄN VĂN GIÀU 04-20
Định hướng phát triển ngành dệt may VN đáp ứng yêu cầu hội nhập TPP Tóm tắt
VÕ THANH THU, NGÔ THỊ HẢI XUÂN 59-73
Thiên tai và nông thôn VN: Ước lượng và dự báo Tóm tắt
VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC 39-58
Định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế đến năm 2020 Tóm tắt
VƯƠNG ĐÌNH HUỆ 21-38
Phân tích tác động của bằng cấp đến tiền lương ở VN bằng phương pháp hồi quy phân vị Tóm tắt
TRẦN THỊ TUẤN ANH 95-116


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124