T. 27, S. 9 (2016)

Mục lục

Bài viết

Những nhân tố xác định sự hữu hiệu của các tổ chức ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN VIỆT, VŨ QUỐC THÔNG 103-124
Tài sản thương hiệu Thanh long Bình Thuận: Tiếp cận dưới góc độ người tiêu dùng Tóm tắt
NGUYỄN VĂN SĨ, NGUYỄN VIẾT BẰNG 73-101
Mối quan hệ giữa chính sách tín dụng và thị trường bất động sản Tóm tắt
PHẠM HỮU HỒNG THÁI, HỒ THỊ LAM 34-52
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch:Trường hợp điểm đến TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
NGUYỄN XUÂN HIỆP 53-72
Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam:Trường hợp Campuchia Tóm tắt
VÕ THANH THU, LÊ QUANG HUY, LÊ THỊ BÍCH DIỆP 04-33


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124