T. 27, S. 6 (2016)

Mục lục

Bài viết

Các yếu tố tác động đến việc tham gia VietGap của hộ trồng thanh long: Nghiên cứu tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Tóm tắt
NGUYỄN MINH HÀ, NGUYỄN VĂN HÙNG 102-120
Mô hình cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Tóm tắt
VÕ THỊ THÚY ANH, TRẦN NGUYỄN TRÂM ANH, HÀ XUÂN THÙY 02-22
Mối quan hệ thể chế và khả năng tiếp cận thị trường vốn của doanh nghiệp Tóm tắt
VŨ VIỆT QUẢNG, LÊ THỊ PHƯƠNG VY 80-101
Công bố và minh bạch thông tin với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam Tóm tắt
LÊ QUANG CẢNH, NGUYỄN VŨ HÙNG 64-79
Tác động phi tuyến của giá dầu đến tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp và thâm hụt ngân sách Tóm tắt
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG, ĐINH THỊ THU HỒNG 23-44
Cạnh tranh và hiệu quả trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt
PHAN THỊ THƠM, THÂN THỊ THU THỦY 45-63


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124