T. 27, S. 1 (2016)

Mục lục

Bài viết

Hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu, thiệt hại do bão, và vấn đề du lịch bền vững ở Đông Nam Á Tóm tắt
VŨ BĂNG, IM IKSOON ERIC 102-120
Trao quyền và kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
TRỊNH THÙY ANH, VŨ HOÀNG CHƯƠNG 84-101
Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ, NGUYỄN THU NGA 29-44
Kinh tế Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực hiện kế hoạch 5 năm (2011–2015) và những kì vọng của năm 2016 Tóm tắt
NGUYỄN THỊ CÀNH 45-68
Cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế: Trường hợp các ngân hàng thương mại Tóm tắt
NGUYỄN THANH PHONG 02-28
Các yếu tố quyết định số thu thuế ở quốc gia có thu nhập trung bình Tóm tắt
BÙI THỊ MAI HOÀI, NGUYỄN THANH HÙNG 69-83


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124