Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 234 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều chỉnh không gian tài khóa để phát triển bền vững ở VN

SỬ ĐÌNH THÀNH, BÙI THỊ MAI HOÀI

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=97888ba8-5313-44ec-9e3a-cf3da8f01eb3Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124