Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 245 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa TP.HCM

PHẠM XUÂN LAN, PHÙNG THỊ HỒNG THẮM

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=2e262d65-fc82-4be2-bae1-24dffbf75095Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124