Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 248 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV TÂN HIỆP PHÁT

HÀ NAM KHÁNH GIAO, VÕ THỊ MAI PHƯƠNG

Tóm tắt


Nghiên cứu gần đây của Chou (2007) cho thấy sự không thỏa mãn trong công việc là nguyên nhân lớn nhất khiến các nhân viên rời bỏ công ty họ đang làm. Do đó, khảo sát mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên là việc làm cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tránh biến động lớn về nhân sự, và để xây dựng chính sách quản trị nguồn nhân lực tốt hơn. Thang đo chỉ số mô tả công việc (JDI) đã được điều chỉnh ở thị trường VN, được đánh giá bằng công cụ Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng và biến thiên cùng chiều với sự thỏa mãn công việc của nhân viên sản xuất tại công ty Tân Hiệp Phát: thỏa mãn về tiền lương, mối quan hệ với cấp trên, đặc điểm công việc, điều kiện làm việc và phúc lợi. Từ đó, một số giải pháp được đề xuất đến ban quản trị công ty.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=edfdde10-2a03-4eba-b337-7653cb8cb118Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124