Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 252 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH

HÀ NAM KHÁNH GIAO, LÊ DUYÊN HẰNG

Tóm tắt


Việc đánh giá chất lượng khám chữa bệnh dưới góc độ bệnh nhân mới được chú trọng một cách bài bản trong những năm gần đây. Bài nghiên cứu phân tích đánh giá độ thỏa mãn của bệnh nhân tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM (BVTN). Nghiên cứu vận dụng bộ thang đo KQCAH (The Key Quality Characteristics Assessment for Hospitals) có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình dịch vụ y tế VN nói chung, và dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại BVTN nói riêng. Bài viết sử dụng phần mềm SPSS để kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích EFA, phân tích tương quan hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 yếu tố chính tác động đến độ thỏa mãn về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại BVTN: (1) Sự tôn trọng và chu đáo, (2) thông tin, và (3) hiệu quả việc thanh toán viện phí. Bài nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp đáng lưu ý đến ban quản lý bệnh viện.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9efaa382-cca7-41a4-b298-a51b7222db37Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124