Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 262 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đo lường mức độ căng thẳng đối với công việc của viên chức trong các trường đại học

TRẦN KIM DUNG, TRẦN THỊ THANH TÂM

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện đo lường mức độ căng thẳng đối với công việc, sử dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) và dựa trên mẫu khảo sát từ 279 viên chức trong một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Kết quả cho thấy thang đo bốn thành phần căng thẳng trong công việc của McCormick (1997) được kiểm định phù hợp ở VN. Trong đó, những yếu tố gây căng thẳng từ phía sinh viên và cá nhân viên chức không ảnh hưởng đến sự gắn kết đối với trường của viên chức. Kết quả nghiên cứu giúp cho lãnh đạo các trường đại học hiểu rõ các thành phần tạo căng thẳng và mối tương quan giữa căng thẳng trong công việc và sự gắn kết của viên chức, từ đó có các chiến lược phù hợp nhằm giảm căng thẳng và nâng cao mức độ gắn kết đối với nhà trường của viên chức.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=07aaaae0-c26c-4a9b-9e09-65be7726241aĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124