Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 263 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ước lượng hệ số beta của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE

VÕ THỊ THÚY ANH, PHẠM VĂN SƠN

Tóm tắt


Bài viết vận dụng phương pháp ước lượng thích hợp cực đại và phương pháp moment tổng quát cùng với các kiểm định Wald, kiểm định Fisher, kiểm định tỉ lệ thích hợp để ước lượng và kiểm định mô hình CAPM và mô hình CAPM  zero. Từ đó, xây dựng quy trình ước lượng và kiểm định hệ số β phù hợp với quy luật phân phối của tỉ suất lợi tức các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Qua đó, sử dụng β ước lượng như thang đo rủi ro hệ thống của các cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro hệ thống của các ngành dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công cộng thấp hơn so với các ngành khác. Cổ phiếu ngành công nghiệp không phải là một sự lựa chọn tốt đối với nhà đầu tư do rủi ro cao nhưng tỉ suất sinh lời thấp. Cổ phiếu ngành nông lâm thủy sản có tỉ suất sinh lời cao nhưng rủi ro cũng cao.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=1227faf4-3af4-497f-b575-585cfcc32eefĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124