Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 265 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động tại kênh bán lẻ hiện đại ở TP.HCM

LÊ TẤN BỬU, BÙI THANH TRÁNG

Tóm tắt


Trong các năm qua mặc dù tình hình kinh tế thế giới và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng tổng mức bán lẻ của VN vẫn đạt ở mức tăng trưởng cao, bình quân tăng trưởng hằng năm khoảng 28%. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ VN nói chung và TP.HCM vẫn chưa thu hút các nhà đầu tư bán lẻ nổi tiếng của thế giới. Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng hoạt động bán lẻ và khả năng thu hút khách hàng của kênh bán lẻ hiện đại tại TP.HCM. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả dựa trên nguồn thông tin thứ cấp và khảo sát 267 khách hàng để đánh giá khả năng thu hút khách hàng đến mua sắm tại kênh bán lẻ hiện đại của TP.HCM dựa trên các tiêu chí về chủng loại và chất lượng hàng, vai trò vị trí của kênh bán lẻ hiện đại, trưng bày hàng hóa, giá cả hàng hóa, các hoạt động khuyến mãi, và chất lượng phục vụ của các điểm bán thuộc kênh bán lẻ hiện đại. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển kênh phân phối hiện đại.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=2d816426-4682-461c-bda0-7b44ba217ffaĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124