Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 271 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định mức lãi suất cho vay tối ưu nhằm phát triển các tổ chức tài chính vi mô tại VN

Lê Văn Luyện

Tóm tắt


Bài báo thảo luận về phương pháp xác định lãi suất cho vay tối ưu áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô (TCVM). Trọng tâm của bài viết là vận dụng mô hình xác định lãi suất của CGAP - Nhóm tư vấn hỗ trợ người nghèo thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) - mô hình đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong việc tính lãi suất cho vay của các tổ chức TCVM. Mục tiêu của bài báo là muốn cung cấp một góc nhìn khoa học, giúp người đọc hiểu được các tổ chức TCVM, hoạt động của tổ chức này tại VN và đặc biệt là vận dụng mô hình xác định lãi suất của CGAP để áp dụng vào thực tế, góp thêm ý kiến cho các cơ quan ban hành chính sách và các nhà hoạt động thực tiễn. Với phương pháp nghiên cứu định lượng, tính toán dựa trên nguồn số liệu của Mạng lưới TCVM Quốc gia (M7) đã được trình bày trong Hội thảo “Xác định lãi suất bền vững cho các tổ chức TCVM” tổ chức vào tháng 3/2012 tại Hà Nội.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=2e39395b-ec29-45e0-85aa-35e34d469578Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124