Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 284 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng của các trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngô Thị Ngọc Huyền, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Viết Bằng

Tóm tắt


Trung tâm thương mại, một trong các loại hình kinh doanh bán lẻ, được xem là trung gian không thể thiếu trong kênh phân phối hiện đại, góp phần không nhỏ vào tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa của một quốc gia. Người tiêu dùng không chỉ xem trung tâm thương mại là nơi mua sắm mà còn là nơi để giải trí, ăn uống, thư giãn và tụ tập bạn bè v.v.. (Bloch & cộng sự, 1994). Tại TP.HCM, sự xuất hiện của các trung tâm thương mại ngày càng nhiều và sự cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt. Nghiên cứu nhằm mục đích xác định các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng của các trung tâm thương mại tại TP.HCM dưới góc độ của người mua sắm. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 yếu tố quyết định đến sự thu hút của trung tâm thương mại:(1) Sản phẩm; (2) Dịch vụ giải trí; (3) Sự tiện nghi; (4) Không gian; (5) Sự tiện lợi; (6) Giá cả; và (7) Tính an toàn của trung tâm thương mại.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=df7b6347-3cfb-4506-a20f-0f934f22451fĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124