Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam

HẠ THỊ THIỀU DAO, NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

Tóm tắt


Bằng phương pháp chỉ số đổ vỡ khu vực ngân hàng, tác giả xác định khủng hoảng hệ thống ngân hàng đã xảy ra tại VN trong giai đoạn tháng 1/2009–5/2009 và 5/2011–12/2015. Thông qua việc kết hợp ba mô hình Signal, Logit và Bayesian Model Averaging (BMA) tác giả phát hiện các chỉ số kinh tế vĩ mô hiệu quả nhất có khả năng cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng và tính toán chuỗi xác suất cảnh báo khủng hoảng hệ thống ngân hàng cho VN trong giai đoạn tháng 01/2002–12/2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy 14 biến có khả năng cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng VN gồm: Tín dụng nội địa/GDP, lạm phát, lãi suất thực, độ lệch tỉ giá thực, chỉ số sản xuất công nghiệp, tiền gửi ngân hàng, chỉ số giá chứng khoán tổng hợp, chỉ số áp lực thị trường ngoại hối, tỉ lệ cho vay/tổng tiền gửi ngân hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, M2/dự trữ ngoại hối, số nhân cung tiền M2, và dự trữ ngoại hối.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=fe2a7e5e-058d-4747-a5e0-ad703cbaef20Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124