Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2016) Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KIM KHÍ PHÙNG XÁ - THỰC TRẠNG VÀ GIÂI PHÁP Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Dinh, Ngô Thị Thuận
 
T. 7, S. 5 (2009) Ảnh h¬ưởng của mật độ đến sinh tr¬ưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại Ý Yên - Nam Định Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Chính
 
T. 9, S. 6 (2011) ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐẾN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TỈNH MONDULKIRI, CAMPUCHIA Tóm tắt   PDF
Varth Vann, Trần Đức Viên, Nguyễn Quang Học, Bunnarith Meng
 
S. 1 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA Artemia franciscana VĨNH CHÂU Tóm tắt   PDF
Dương Thị Mỹ Hận, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
T. 8, S. 2 (2010) ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC TRÊN ĐẤT HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Chính
 
T. 8, S. 3 (2010) ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC TRÊN ĐẤT HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Chính
 
T. 8, S. 2 (2010) ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN TỚI NĂNG SUẤT CỎ VA 06 TRÊN ĐẤT XÁM FERALIT HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
Cao Việt Hà
 
T. 8, S. 2 (2010) ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY BẠCH CHỈ (ANGELICA DAHURICA BENTH. ET HOOK. F.) TRONG VỤ XUÂN 2009 TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Ninh Thị Phíp
 
T. 6, S. 1 (2008) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG RƠM VÀ THÂN CÂY NGÔ LÀM THỨC ĂN CHO TRÂU BÒ TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC Tóm tắt   PDF
Bùi Quang Tuấn
 
T. 8, S. 1 (2010) ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC LYSINE TRONG THỨC ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON LAI (LANDRACE x YORKSHINE) TỪ 7- 28 NGÀY TUỔI Tóm tắt   PDF
Tôn Thất Sơn
 
S. 1 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC THAY THẾ CỎ VOI (Pennisetum purpureum) BẰNG THÂN LÁ CÂY ĐẬU MÈO (Mucuna pruriens) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN THU NHẬN, TIÊU HÓA THỨC ĂN VÀ CHUYỂN HÓA NITƠ TRÊN DÊ Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh, Bùi Quang Tuấn, Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Mai
 
S. 1 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC XƠ VÀ NGUỒN XƠ TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN PHÁT THẢI NITƠ, PHÔTPHO, HYDRO SULFUA, AMMONIAC VÀ KHÍ NHÀ KÍNH TỪ CHẤT THẢI CỦA LỢN THỊT Tóm tắt   PDF
Tran Thi Bich Ngoc, Pham Kim Dang
 
T. 6, S. 1 (2008) ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN CHAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
T. 8, S. 2 (2010) ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA TRONG VỤ XUÂN HÈ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Thạch
 
S. 1 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG DẦU BÔNG ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN TỪ DẠ CỎ CỦA BÒ SỮA Tóm tắt   PDF
Trần Hiệp, Phạm Kim Đăng, Chu Mạnh Thắng
 
T. 9, S. 2 (2011) Ảnh hưởng của allen halothane đến khả năng sinh trưởng của lợn và sự xuất hiện tần số kiểu gen ở đời sau Tóm tắt   PDF
Đỗ Đức Lực, Nguyễn Chí Thành, Bùi Văn Định, Vũ Đình Tôn, F Farnir, P Leroy, Đặng Vũ Bình
 
T. 6, S. 1 (2008) Ảnh hưởng của B, Mo, Zn đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất lạc (Arachis hypogaea l.) ở Thừa Thiên Huế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Thi
 
T. 7, S. 3 (2009) Ảnh hưởng của bón natri silicat lỏng phối hợp phun natri humat lên lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa Hương thơm số 1 trồng trên một số nền đạm Tóm tắt   PDF
Mai Thị Tân
 
T. 9, S. 5 (2011) Ảnh hưởng của biện pháp tỉa cành, triệt hoa đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây Sơn trên đất đồi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Thắng, Vũ Đình Chính, Đoàn Thị Thanh Nhàn
 
T. 8, S. 2 (2010) Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi, protein thô và lysine tiêu hoá trong khẩu phần ăn tới sinh trưởng và hiệu quả chuyển hoá thức ăn của Vịt CV Super M nuôi thịt Tóm tắt   PDF
Đặng Thái Hải
 
T. 9, S. 2 (2011) Ảnh hưởng của chất lượng nguyên liệu đến hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng khuẩn của giống chè PH1 Tóm tắt   PDF
Giang Trung Khoa, Nguyễn Thị Miền, Phạm Văn Hiển, Phạm Thị Hồng Diệu, P Duez
 
T. 8, S. 6 (2010) Ảnh hưởng của chế phẩm actiso đến sự đào thải enrofloxacin ở gà Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Thu Hà
 
T. 9, S. 3 (2011) Ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch đến chất lượng và khả năng bảo quản quả vải thiều tươi Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Thủy
 
T. 8, S. 1 (2010) Ảnh hưởng của chế độ bón phân đến khả năng sản xuất chất xanh của Stylosanthes guianensis CIAT 184 và Stylosanthes guianensis plus tại Nghĩa Đàn - Nghệ An Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Tạo
 
T. 8, S. 3 (2010) Ảnh hưởng của chế độ tưới đến sự biến đổi kali trong đất và năng suất lúa trên đất phù sa sông Hồng Tóm tắt   PDF
Ngô Thanh Sơn
 
1 - 25 trong số 484 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)