S. 1 (2017)

Mục lục

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

Bác hồ với thể thao Việt Nam và thế giới trên đấu trường quốc tế PDF
Trương Quốc Uyên 8
Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao thanh thiếu niên, góp phần tích cực bồi dưỡng nguồn nhân lực PDF
Trương Anh Tuấn 11
Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 PDF
Nguyễn Đại Dương 15
Những nhìn nhận ban đầu qua 5 năm thực hiện đề án 641 PDF
Nguyễn Hoàng Thụ 18
Tư duy về thể thao cho mọi người - sản phẩm sáng tạo có tính lịch sử của xã hội PDF
Lương Kim Chung 20
Định hướng công tác nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2017 PDF
Vũ Chung Thủy 23

BÀI BÁO KHOA HỌC

Comparison of the mental toughness of Burapha university athletes among men and women PDF
Tanida Julvanichipong 26
Xã hội hóa Thể dục thể thao vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung hiện trạng và định hướng phát triển giai đoạn đến 2020-2030 PDF
Hoàng Công Dân 30
Ứng dụng phần mềm MTM trong giảng dạy phương pháp trọng tài cho sinh viên chuyên ngành Bóng chuyền Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Lê Trí Trường 35
Thực trạng công tác quản lý điểm tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Đàm Trung Kiên 40
Đánh giá thực trạng phong trào tập luyện ngoại khóa của sinh viên học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam PDF
Trương Hữu Hòa 44
Lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của huấn luyện viên Đội tuyển quốc gia PDF
Vũ Chung Thủy, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Mỹ Việt 49
Thực trạng trình độ thể lực chuyên môn nội dung Súng trường thể thao của vận động viên Bắn súng Đội tuyển trẻ quốc gia tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Đỗ Hữu Trường 53
Diễn biến trình độ chuẩn bị chức năng thần kinh - tâm lý của nam vận động viên Vật tự do trình độ cao PDF
Ngô Sách Thọ 58
Các yếu tố ảnh hưởng đến stress trong hoạt động thể thao của vận động viên PDF
Phạm Thị Thanh Hương 61

TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

Hội thảo khoa học sự nghiêp TDTT dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh PDF
Đinh Quang Ngọc 65
Chương trình hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và vận động viên Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh giai đoạn 2016- 2020 PDF
Nguyễn Văn Phúc 69
Dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh giai đoạn 2011- 2016 PDF
Gia Linh 72