S. 6 (2018)

Mục lục

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh PDF
Nguyễn Đại Dương 2
Sự quan tâm của Bác Hồ về năng lực và tính tích cực công tác của cán bộ thể dục thể thao PDF
Trương Quốc Uyên 4
Bác Hồ với thể dục thể thao vì dân cường nước thịnh PDF
Trương Quốc Uyên 8
Quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế tổ chức giảng dạy, huấn luyện võ thuật trong các Trường Công an nhân dân PDF
Phan Đức Thắng 11
Thực trạng đạo đức và các chuẩn mực giáo dục đạo đức cho cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và đảng viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh hiện nay PDF
Lê Việt Hùng, Nguyễn Thị Bé 15
Đánh giá thực trạng về các câu lạc bộ Bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam PDF
Phạm Ngọc Viễn 19
Đổi mới nội dung huấn luyện và hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện Võ thuật trong các Trường Công an nhân dân PDF
Phan Đức Thắng, Nguyễn Tuấn Quang 25

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài học kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thể lực cho người dân tộc thiểu số ở VN PDF
Đặng Văn Dũng, Vũ Chung Thủy 30
Thực trạng hoạt động của câu lạc bộ ngoại ngữ Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Văn Phúc, Tạ Hữu Hiếu 33
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thể thao biển ở Thành phố Đà Nẵng PDF
Trần Mạnh Hưng, Nguyễn Sinh Thành 39
Hiện trạng công tác quản lý các điểm tập luyện Thể dục thể thao có thu phí trên địa bàn thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh PDF
Nguyễn Thị Xuân Phương 46
Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội PDF
Nguyễn Duy Quyết 50
Xác định nhu cầu Thể dục thể thao khu dân cư Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh PDF
Nguyễn Thu Hường, Đào Thị Thanh Hà 56
Thực trạng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Tiến Sơn, Đỗ Thị Tươi 61
Lựa chọn tiêu chí đánh giá mối quan hệ giữa hiện trạng tiền lương, công việc với mức độ hài lòng của các HLV thể thao đội tuyển Quốc gia VN PDF
Nguyễn Thanh Tùng 66
Thực trạng sử dụng giáo trình của sinh viên Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Tất Dũng, Lê Thị Tuyết Thương, Nguyễn Thị Linh 71
Một số giải pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội PDF
Nguyễn Doãn Vũ, Nguyễn Việt Hồng 76
Một số hạn chế trong chương trình đào tạo Ngành Quản lý Thể dục thể thao – Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh dưới góc nhìn của cựu sinh viên và các giải pháp đề xuất PDF
Nguyễn Thị Xuân Phương 82
Hoạt động phong trào thể dục thể thao của người lao động trong các doanh nghiệp khối xây dựng và bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh PDF
Lương Thị Ánh Ngọc, Tạ Hoàng Thiện 86
Giải pháp nâng cao mức độ thích ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoa thể dục thể thao Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên PDF
Nguyễn Huy Ánh, Hà Quang Tiến 95
Thực trạng nội dung chương trình môn học pháp luật đại cương trong chương trình đào tạo cử nhân Thể dục thể thao tại Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Tống Thị Thu Hiền 100
Thực trạng hệ thống giáo trình của các Ngành đào tạo trình độ Đại học tại Thư viện Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Thị Xuân Phương 104
Nghiên cứu biện pháp phát triển thể lực chung cho SV Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang PDF
Phạm Anh Tuấn, Đặng Đình Lương 113
Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Tiến Sơn 119
Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên không chuyên ngành Thể dục thể thao Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên PDF
Nguyễn Đức Trường 123
Lựa chọn biện pháp nâng cao thể lực của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội PDF
Đỗ Thị Tươi, Nguyễn Tiến Sơn 127
Ứng dụng chương trình TDTT ngoại khóa môn Bóng đá nâng cao thể lực cho học sinh lứa tuổi 11-14 CLB Bóng đá phòng trào, trung tâm Đào tạo VĐV Bóng đá tỉnh Nam Định PDF
Nguyễn Đại Dương, Đinh Quang Ngọc 133
Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng xây dựng số 1 PDF
Nguyễn Văn Phúc, Trần Xuân Châu 138
Thực trạng công tác giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành Bóng chuyền năm thứ nhất ngành GDTC, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh PDF
Phạm Thế Vượng, Tô Xuân Thục 144
Đánh giá chương trình thể thao ngoại khóa thông qua nhận định của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương PDF
Lưu Thị Như Quỳnh 151
Thực trạng công tác huấn luyện sức nhanh chuyên môn trong học tập võ thuật cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân PDF
Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Xuân Thuyết 155
Ứng dụng phần mềm phân tích kỹ - chiến thuật trong thi đấu của nam sinh viên Đội tuyển Bóng bàn Trường ĐH sư phạm thể dục thể thao Hà Nội PDF
Tô Tiến Thành 161
Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập, động cơ thành đạt của sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Đức Doanh, Lê Cảnh Khôi 165
Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả giảng dạy kỹ thuật tay cho sinh viên chuyên ngành Cầu lông ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Văn Thạch 169
Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả tập thể hình cho người mới tập nam CLB Fitness PDF
Nguyễn Hồng Đăng 174
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chuyên môn trên thành phần Powerpoint cho sinh viên chuyên ngành Cờ vua ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Đàm Công Tùng, Bùi Ngọc 179
Nghiên cứu thực trạng công tác Giáo dục thể chất của học sinh khối 7 Trường Trung học cơ sở Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh PDF
Nguyễn Trọng Bốn, Ngô Văn Tuấn 185
Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả môn Thể dục Aerobic của sinh viên chuyên ngành Thể dục ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Thị Kim Nga 189
Diễn biến hình thái, chức năng cơ thể và thể lực chuyên môn của nam vận động viên Karate – do lứa tuổi 13-14 Thành phố Hà Nội sau 01 năm tập luyện PDF
Bùi Quang Bình, Trần Trung Khánh 193
Thực trạng công tác thực tập nghiệp vụ sư phạm lần 2 của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Trần Kim Tuyến 197
Thực trạng công tác giáo dục thể chất nội khóa của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội PDF
Đỗ Thị Tươi, Nguyễn Tiến Sơn 202
Ứng dụng các phương pháp và bài tập trong giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho nam sinh viên Trường Đại học Điện Lực PDF
Trần Thanh Hoài 207
Đánh giá thực trạng trình độ thể lực của sinh viên đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên PDF
Nguyễn Trường Giang 211
Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho sinh viên chuyên ngành Taekwondo học kỳ 2 năm thứ ba ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Trần Tuấn Hiếu, Trương Quang Anh 215
Lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh chuyên môn trong học tập võ thuật cho sinh viên Học viện Anh ninh nhân dân PDF
Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Xuân Thuyết 219
Đánh giá thực trạng nội dung giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho sinh viên chuyên ngành Điền kinh ngành Huấn luyện thể thao Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Thành Long 224
Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ của nam sinh viên đội tuyển Bóng đá Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội PDF
Đào Tiến Dân 229
Lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thế Tình 233
Lựa chọn các tiêu chí đánh giá năng lực sư phạm trong giảng dạy và kỹ năng phòng chống đuối nước của giáo viên giáo dục thể chất PDF
Lê Đức Long, Nguyễn Ngọc Anh 239
Ứng dụng biện pháp nâng cao định hướng giá trị nghề dạy học của sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Lê Cảnh Khôi, Ngô Thị Thanh Xuân 246
Một số phẩm chất nhân cách và mối liên quan của nó với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội PDF
Ngô Thanh Huyền 250
Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phổ tu môn Bóng rổ của sinh viên ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh PDF
Phạm Văn Thắng 253
Nghiên cứu bài tập với bánh xe nâng cao hiệu quả kỹ thuật giật bóng cho sinh viên chuyên ngành Bóng bàn ngành giáo dục thể chất năm thứ hai Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Trần Thị Hồng Việt, Lê Vương Anh, Nguyễn Đức Anh 257
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực kỹ thuật di chuyển cho nam SV chuyên Ngành Quần vợt năm thứ hai Trường Đại học TDTT Bắc Ninh PDF
Trần Huyền Trang 264
Đánh giá thực trạng công tác phát triển thể lực chuyên môn môn Thể dục Aerrobic của nam sinh viên chuyên sâu Thể dục Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội PDF
Ngô Thị Thu 267
Lựa chọn và đánh giá hiệu quả bài tập thể dục nhịp điệu phát triển thể chất cho học sinh khối lớp 4 Trường tiểu học Thị trấn Chúc Sơn – Chương Mỹ - Hà Nội PDF
Nguyễn Xuân Trãi, Lê Thị Vân Trang 272
Lựa chọn và ứng dụng các bài tập nhằm phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên khoa tiểu học và mầm non Trường Đại học Phú Yên PDF
Nguyễn Quốc Trầm, Đậu Anh Tuấn 276
Lựa chọn các bài tập nâng cao thể lực cho sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên PDF
Bùi Quang Khải 280
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập các học phần thực hành theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức PDF
Nguyễn Thị Quyên 284
Đánh giá hiệu quả việc sử dụng phương pháp tập luyện vòng tròn và phương pháp tập luyện quãng cách trong quá trình phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên ngành Điền kinh năm thứ hai, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng PDF
Nguyễn Văn Long 290
Lựa chọn bài tập phát triển SB chuyên môn trong môn Bắn súng ngắn quân dụng cho học viên năm thứ nhất Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy PDF
Đỗ Hữu Trường, Phạm Thành Đạt 294
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Bóng đá U19 câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa PDF PDF
Nguyễn Văn Phúc, Bùi Văn Tuấn 299
Ứng dụng phương pháp FMS đánh giá thực trạng động tác theo chức năng của nam vận động viên Bóng bàn trẻ tại Trung tâm đào tạo vận động viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Đinh Quang Ngọc 303
Thực trạng lượng vận động và diễn biến trình độ thể lực của vận động viên Cầu lông trẻ quốc gia thời kỳ huấn luyện PDF
Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Thị Linh 309
Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng và trình độ thể lực chuyên môn của nữ vận động viên Thể dục dụng cụ Đội tuyển trẻ Quốc gia PDF
Đỗ Thùy Giang 313
Thực trạng công tác huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Bóng đá lứa tuổi 14-15 Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh PDF
Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Đình Cường 318
Thực trạng huấn luyện sức bật của nữ vận động viên Bóng chuyền bãi biển trung tâm đào tạo vận động viên Thể dục thể thao Hải Phòng PDF
Trương Thị Yến, Đàm Trung Kiên 323
Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới công tác huấn luyện đội tuyển Cầu lông sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Nguyễn Văn Thạch 326
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam vận động viên Điền kinh trẻ lứa tuổi 14-15 chạy cự ly trung bình tại Trung tâm đào tạo và huấn luyện vận động viên Thể dục thể thao Thành phố Đà Nẵng PDF
Nguyễn Ngọc Long, Vũ Hồng Châu 330
Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn cho nữ vận động viên năng khiếu chạy 400m lứa tuổi 14-15 giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu PDF
Vũ Quỳnh Như 333
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức bền chuyên môn của nữ vận động viên Bóng chuyền Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Tỉnh Quảng Ninh lứa tuổi 15-16 PDF
Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Thị Hiền 336
Diễn biến thể chất của học sinh lớp 9 (14 tuổi), Thành phố Hà Nội sau một năm tập luyện PDF
Vũ Chung Thủy, Mai Thị Bích Ngọc 341
Ứng dụng liệu pháp điều trị bằng tay điều trị hội chứng thoái hóa đốt sống cổ cán bộ văn phòng tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh PDF
Trương Đức Thăng 348
Thực trạng chức năng bộ máy vận động của nữ vận động viên Cầu mây lứa tuổi 15-18 đội tuyển trẻ Quốc gia PDF
Đinh Thị Mai Anh 353
Diễn biến hồi phục chức năng thần kinh tâm lý của vận động viên Pencat Silat trình độ cao trong vận động công suất tối đa PDF
Trần Kim Tuyến 357
Ứng dụng phần mềm 3D Anatomy Train trong giảng dạy môn giải phẫu Thể dục thể thao cho sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh PDF
Nguyễn Thu Trang, Đinh Thị Mai Anh 361

TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

Các bài tập nâng cao sức khỏe tại công sở PDF
Phạm Tuấn Dũng, Nguyễn Phương Thảo 366
MUC LUC PDF
Mai Thị Bích Ngọc 369