Chi tiết về Tác giả

KIM CHÂU, TRẦN

 • S. 44 (2014) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Xây dựng công cụ dự báo lũ đến hồ và cảnh báo ngập lụt khi xả lũ và do vỡ đập gây ra cho hồ chứa vừa và nhỏ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 56 (2017) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Ứng dụng phương pháp đánh giá vỡ đập nhanh cho hồ chứa vừa và nhỏ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 58 (2017) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Xây dựng bản đồ ngập lụt dựa trên ảnh viễn thám chủ động sentinel-1
  Tóm tắt  PDF
 • S. 66 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Ứng dụng công nghệ viễn thám xây dựng bản đồ ngập lụt cho khu vực sông Bùi trong trận lũ lịch sử 2018
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941