Chi tiết về Tác giả

KIÊN QUYẾT, Nguyen

  • S. 43 (2013) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Giải pháp kết cấu cho công trình dạng mỏ hàn bố trí tại các đoạn sông có bờ dốc với dòng chảy ngập sâu trên bãi rộng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941