Chi tiết về Tác giả

KIÊN QUYẾT, NGUYỄN

 • S. 44 (2014) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trì điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch
  Tóm tắt  PDF
 • S. 46 (2014) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Công trình chỉnh trị sông qua các đô thị lớn ở nước ta và định hướng xây dựng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 46 (2014) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Một số tiêu chí về lựa chọn lạch chạy tàu trên đoạn sông phân lạch
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941