Chi tiết về Tác giả

KHẮC ĐOÀN, NGUYỄN

  • S. 50 (2015) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu hiện tượng hạ thấp bãi trước đê, từ K0 đến K1+200, tuyến đê biển Bạc Liêu
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941