Chi tiết về Tác giả

KIM TRUYỀN, LÊ

 • S. 41 (2013) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Nghiên cứu ảnh hưởng của đê ngầm và bãi đê đến hiệu quả giảm sóng trên mô hình vật lý
  Tóm tắt  PDF
 • S. 43 (2013) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Xây dựng công cụ đánh giá nhanh tác động của biến đổi khí hậu đến hiệu quả khai thác các hồ chứa ở miền Trung Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 44 (2014) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Xây dựng công cụ dự báo lũ đến hồ và cảnh báo ngập lụt khi xả lũ và do vỡ đập gây ra cho hồ chứa vừa và nhỏ
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941