Chi tiết về Tác giả

KHẮC BÁ, HOÀNG

  • S. 19 (2007) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Một số nhận xét về khoan phụt chống thấm, gia cố nền đập Định Bình và các đập cao
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941