Chi tiết về Tác giả

KAZUAKI, HIRAMATSU

  • S. 55 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu xây dựng mô hình toán hai chiều bằng phương pháp sai phân hữu hạn đánh giá ảnh hưởng triều và lũ đến vùng rừng ngập mặn Cần Giờ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941