Chi tiết về Tác giả

KIM HẠNH, ĐỒNG

 • S. 47 (2014) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Vai trò quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia thi công công trình thủy điện
  Tóm tắt  PDF
 • S. 48 (2015) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Công nghệ “soil nailing” trong gia cố mái dốc công trình
  Tóm tắt  PDF
 • 2011: Số đặc biệt (11/2011) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Tình trạng ăn mòn bê tông cốt thép và giải pháp chống ăn mòn cho công trình bê tông cốt thép trong môi trường biển Việt Nam
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941