Chi tiết về Tác giả

KHOA THI, ĐẶNG

  • S. 55 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Ứng dụng giải pháp cấp nước bằng trạm bơm lấy nước trực tiếp từ biển cho khu nuôi trồng thủy sản xã Hoài Mỹ và Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941