S. 62 (2018)

Mục lục

BÀI BÁO KHOA HỌC

Sử dụng xỉ thép và phụ gia siêu dẻo thế hệ mới thiết kế bê tông ứng dụng trong các công trình thủy lợi Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ 3
Ứng dụng mạng Long short-term memory (LSTM) để dự báo mực nước tại trạm Quang Phục và Cửa Cấm, Hải Phòng, Việt Nam Tóm tắt PDF
LÊ XUÂN HIỀN, HỒ VIỆT HÙNG 9
Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng ăn mòn cốt thép đến kết cấu bêtông cốt thép bằng mô hình 3D-RBSM Tóm tắt PDF
NGUYỄN CÔNG LUYẾN 17
Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau Tóm tắt PDF
LÊ THỊ MINH GIANG 25
Quan hệ biên độ và góc pha giữa một số thành phần điều hòa thủy triều Tóm tắt PDF
NGHIÊM TIẾN LAM 32
Thiết kế và chế tạo băng thử xe máy kiểu thủy lực Tóm tắt PDF
PHẠM DUY ĐỨC, NGUYỄN ĐỨC KHÁNH, BÙI VĂN CHINH 38
Một cách tiếp cận độ tin cậy của kết cấu có đại lượng mờ và đại lượng ngẫu nhiên Tóm tắt PDF
NGUYỄN HÙNG TUẤN, LÊ XUÂN HUỲNH 46
Nâng cao hệ số sẵn sàng làm việc của máy làm đất Tóm tắt PDF
VŨ MINH KHƯƠNG 55
Ước tính tải lượng bùn cát của sông Tedori cấp cho biển Ishikawa, Nhật Bản Tóm tắt PDF
ĐẶNG MINH HẢI 59
Đánh giá hiện trạng sử dụng nước và chất lượng nước ngầm trên địa bàn Quận 12 – thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
LÊ ĐỨC ANH, HỒ HỮ LỘC, LƯƠNG QUANG TƯỞNG, TRẦN THÀNH 66
Đánh giá biến động lớp phủ/sử dụng đất thông qua dữ liệu viễn thám đa thời gian khu vực tỉnh Điện Biên, Việt Nam Tóm tắt PDF
LẠI TUÂN ANH, PHẠM VĂN MẠNH 62
Cách tiếp cận đa tiêu chí trong phân bổ, chia sẻ nguồn nước lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, Việt Nam Tóm tắt PDF
BÙI DU DƯƠNG, NGUYỄN HÙNG ANH, VŨ MINH CÁT, NGUYỄN THỊ THỦY 80
Nghiên cứu, mô phỏng vận hành hệ thống liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong mùa cạn bằng mô hình Hec-Ressim Tóm tắt PDF
TÔ VIỆT THẮNG 87
Một phương pháp mới cho việc thiết kế nền đắp được xây dựng trên hệ cọc kết hợp vật liệu gia cường Tóm tắt PDF
PHẠM TUẤN ANH, PASCAL VILLARD 95
Nghiên cứu mô hình toán hai chiều và ba chiều trong đánh giá ảnh hưởng của vật cản tới sự lan truyền sóng vỡ đập Tóm tắt PDF
LÊ THỊ THU HIỀN, ĐỖ XUÂN KHÁNH 105
Tác động của biến đổi khí hậu lên yêu cầu nước đối với lúa chiêm ở thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Nam Định Tóm tắt PDF
TRẦN QUỐC LẬP, NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 111


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941